taba

Prevodilačka asocijacija  “TABA“ nudi usluge pismenog prevođenja sa 30 stranih jezika na srpski, bosanski, hrvatski jezik i obratno, sa sudskom ovjerom ili bez, kao i usluge usmenog prevođenja (konsekutivno i simultano prevođenje).

Dugogodišnje iskustvo na polju prevođenja kao i vrhunske reference čine Prevodilačku asocijaciju "TABA" najboljom organizacijom za prevođenje u BiH. Veliki broj sudskih tumača na jednom mjestu samo u Prevodilačkoj asocijaciji „TABA“.

Usluge asocijacije "TABA" su na raspolaganju fizičkim i pravnim licima u zemlji i inostranstvu.

O nama - TABA

Asocijacija “TABA“ broji 170-akreditirana profesionalna prevodioca koji su na listama sudskih tumača u F BiH, RS, Brčko distriktu, Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji. Kao i jedan broj prevodilaca amatera koji uglavnom rade usmeno prevođenje. Pošaljite nam V​aš upit na info@prevoditaba.com, a mi ćemo Vam u roku od 2 sata, ovisno od dogovora i veličine teksta koji se obrađuje, dati procjenu za trošak prevoda i vremena potrebnog za njegovu obradu.

Samo certificirani i profesionalni prevodioci
Expresan prijevod u hitnim slučajevima
informativne cijene veoma brzo, najdalje za dva sata
Narudžbe će biti obrađene noću ili vikendom
Diskrecija dogovora sa svim korisnicima usluga
Svi dokumenti su šifrirani SSL

Naše usluge

Prijevodi s ovjerom sudskog tumača su vrsta prijevoda, koje mogu uraditi samo prevodioci koji su položili zakletvu na Ministarstvu pravosuđa u Federaciji Bosne i Hercegovine,Republike Srpske ili Brčko distriktu Bosne i Hercegovine. Nazivamo ih sudskim tumačima.

VIŠE

Prevodimo jezike:

Albanski, Arapski, Bugarski, Češki, Danski, Engleski, Estonski, Francuski, Finski(suomi), Grčki, Hebrejski, Holandski, Hrvatski, Itaijanski, Japanski, Kineski, Latinski, Latvijski, Madjarski, Makedonski, Norveški, Njemački, Perzijski, Poljski, Portugalski, Rumunski, Ruski, Slovenski, Turski, Ukrajinski...

Posjetite nas u:

Živini​​cama

Maršala Tita 23
+​387 61 844196
+387 64 4241722
+387 61 152051

LOKACIJA

Tuzli

Filipa Kljajića 22
+387 61 152051
+387 62 290750

LOKACIJA

Banovićima

119 Muslimanske brdske brigade 107
+387 61 152051
+387 60 3244076

LOKACIJA

Zenici

Branilaca Bosne 8
+387 61 395356
+387 61 152051

LOKACIJA

Bijeljini

Gavrila Principa 22
+387 66 256264
+387 61 152051

LOKACIJA

Sarajevu

Trg Kralja Aleksandra 2
+387 61 293125
+387 61 152051

LOKACIJA

Kalesiji

Trg Šehida 11
+387 61 152051
+387 35 630004

LOKACIJA

Maglaju

Fikreta Dedića 90A
+387 61 166896
+387 32 607333

LOKACIJA

Gradačcu

Tarik Jusufbašić
+387 62 612158
+387 61 152051

LOKACIJA

Bratuncu

Vidovdanska 10
+387 ​56 410753
+387 ​65 544904

LOKACIJA

Zavidovićima

Safvet-bega Bašagića bb
+387 61 834558
+387 61 152051

LOKACIJA

Ljubljani

Staničeva ulica 6
+386 31 387936
+387 61 152051

LOKACIJA

Mariboru

Glavni trg 17
2000 Maribor
Vesna Gajič
+386 41 782001
+387 61 152051

LOKACIJA

Saradničke kancelarije u:

Srebreniku, Gračanici, Brčkom,  Kiseljaku, Mostaru, Zvorniku, Zagrebu, Škofji Loki, Beču
+387 61 152051

LOKACIJA

Neki od članova našeg tima

Mirsad Jagodić

Vođa tima

Edisa Hadžić

Tuzla

Sabina Bojagić

Banovići

Amina Husagić

Zenica

Dragana Jovanović

Bijeljina

Selma Sarić

Kalesija

Tarik Jusufbašić

Gradačac

Nedžad Lokmić

Maglaj

Vesna Gajič

Maribor

KONTAKT

Prevodilačka asocijacija "TABA"ima sjedište u Živinicama preko puta zgrade Općinskog suda

ID: 421003271009
RAČUN: 1995040054252356

Bosna i Hercegovina
75270 Živinice
Maršala Tita 23

Telefon : +387 64 424 1722
Mobitel: +387 61 152 051
Email:  info@prevoditaba.com

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.